درجه نفوذ پذیری - IP

درجه نفوذ پذیری - IP

مفهوم IP به زبان لاتین Ingress protection به معنی ضریب نفوذ پذیری است . بر این اساس سطح هر جسم جامد و مایع با عددی مشخص می شود که این اعداد درجه ضریب نفوذ پذیری را مشخص می کند .

انواع ميکرومتر از نظر مکانيزم

انواع ميکرومتر از نظر مکانيزم

ميکرومترها به لحاظ سيستم عملکرد در انواع مختلفی ساخته می شوند که عموماً در بيش تر آن ها علاوه بر سيستم پيچ و مهره که امکان خواندن اندازه ها از روی استوانه های ثابت و متحرک آن ها ميسر است می توان مقدار اندازه را از روی سيستم کنتور، صفحهٔ مدرج و عقربه و يا سيستم الکترونيکی آن نيز قرائت نمود، ذيلاً اين نوع ميکرومترها به طور خلاصه شرح داده می شوند. لازم به ذکر است که انواع ميکرومترها به لحاظ نوع اندازه گيری که انجام می دهند نيز با مکانيزم های زير ساخته می شوند.

کولیس ورنیه

کولیس ورنیه

کوليس ورنيه توسط يک مهندس رياضی دان فرانسوی به نام پير ورنيه طراحی شده است. با ساخت اين وسيله امکان اندازه گيری ابعادی قطعات تا دقت ۰.۰۲ میلیمتر و ۰.۰۰۱ اینچ فراهم گردید. به وسيلهٔ انواع کوليس ورنيه می توان اندازه گيری های مختلف را انجام داد، از آن جمله اندازه گيری انواع ابعاد داخلی، خارجی، قطر، شيار، عمق، طول، شکاف، ارتفاع، ضخامت و … را می توان نام برد.