تولید گیج توپی به سفارش شرکت پاسارگاد

تولید گیج توپی به سفارش شرکت پاسارگاد

تولید گیج توپی به سفارش شرکت پاسارگاد

گیج توپی توسط شرکت کالیبراسیون مهر مورد تایید قرار گرفته شد و به مشتری محترم ارائه شد .

آذرصنعت وارد کننده انواع گیج از شرکت آسیمتو هنگ کنگ و تولید کننده مورد های خاص .