راهنمای انتخاب فشنگی قلاویزگیر کلاچ دار

راهنمای انتخاب فشنگی قلاویزگیر کلاچ دار

راهنمای انتخاب فشنگی قلاویزگیر کلاچ دار 

خرید فشنگی قلاویزگیر کلاچ دار

از آنجایی که برای هر قلاویز یک نوع کلاچ استاندارد وجود دارد ، بطور استاندارد ترک تنظیم است .

اما باز هم امکان ترک ( گشتاور ، یا نیروی کلاچ ) بر اساس قلاویز و نوع قطعه کار تغییر دهیم . نحوه تنظیم کلاچ ها در فیلم توضیح داده شده است .

در بالای فشنگی قلاویز گیر دو حفره وجود دارد که با آچار تنظیم قلاویز گیر کلاچ دار میتوان نیروی گشتاور فشنگی گیر را تغییر داد .

همانند شکل : با خروج فنر داخل حفره ها ، با استفاده از آچار می توانید به راست یا چپ فشنگی قلاویز گیر را تنظیم فرمایید .

با این کار دستور عملکرد زود تر یا دیر تر را به فشنگی می دهید .

TC312 TC820 TC1433  
مشخصاتkgf-cm ( Lb-ft )مشخصاتkgf-cm ( Lb-ft )مشخصاتkgf-cm ( Lb-ft )
M1~M1.8 M5100~110(7~7.7) M14 700~720(49~50.4) 
M1~M2 M6140~160(9.8~11.2) 5/8" 820~840(57.4~58.8) 
M230~40 ( 21. ~ 2.8 )M7 M16 940~960(65.8~67.2) 
M2~M2.5 5.16"300~320(21~22.4) M18 1020~1060(71.4~74.2) 
M2.2~M2.5 M8280~300(19.6~21) M201160~1180(81.2~82.6) 
M360~70 ( 4.2 ~ 4.9 )M9 M18 1320~1340(92.4~93.8) 
M3.5 M10420~440(29.4~30.8) M24 1420~1440(99.4~100.8) 
M470 ~ 80 (4.9 ~ 5.6 )7.16"450~470(31.5~32.9 M27 1520~1540(106.4~107.8) 
M4.5 M12480~500(33.6~35) M28 1620~1640(113.4~114.8) 
M5100~110 ( 7 ~ 7.7 )1.2"600~620(42~43.4) M30 1720~1740(120.4~121.8) 
M6140~160 ( 9.8 ~ 11.2 )M14700~720(49~50.4) M32 1820~1840(127.4~128.8) 
M7 5.8"820~840(57.4~58.8) M33 1860~1880(130.2~131.6) 
5.16"300~320 ( 21 ~ 22.4 )M16940~960(65.8~67.2) M34 1920~1940(134.4~135.8) 
M8280~300 ( 19.6 ~ 21 )M17 M36 2020~2040(141.4~142.8) 
M9 M181020~1060(71.4~74.2)   
M10420~440 ( 29.4 ~ 30.8 )M201160~1180(81.2~82.6)   
7.16"450~470 ( 31.5 ~ 32.9 )M221320~1340(92.4~93.8)   
M12480~500 ( 33.6 ~ 35 )M241420~1440(99.4~100.8)   
1.2"600~620 ( 42 ~ 43.4 )    
M14700~720 ( 49 ~ 50.4 )    
M16940~960 ( 65.8 ~ 67.2 )    

هدف تنظیم گشتاور (کلاچ بیش از حد)

اندازه قلاویز و قدرت متفاوت است بنابراین، هنگامی که سازنده فشنگی قلاویزگیر را تولید می کند، گشتاور خاصی را بر روی هر مشخصات خاص تنظیم می کند.

بنابراین اپراتور می تواند به راحتی قلاویز کاری را انجام دهد . علاوه بر این، قلاویز کاری را متوقف نمی کند زمانی که وضعیت غیر معمول رخ می دهد ، قلاویز را قطع می کند.

هدف دیگر این است که اگر زمان قلاویز کاری زیاد باشد ، زمانی که بخش هایی از درون قطعه از بین می روند و باعث کاهش راندمان گشتاور شود ، این امکان را به شما می دهد مجدد تنظیم فرمایید .

راهنمای تنظیم گشتاور فشنگی قلاویزگیر کلاچ دار چام پاور تایوان

تنظیم گشتاور فشنگی قلاویزگیر کلاچ دار  را بصورت زیر انجام دهید .

ابزار مورد نیاز

آچار تنظیم قلاویز گیر کلاچ دار ، دکمه تست گشتاور، نوار تست گشتاور و ابزار اندازه گیری

مراحل تنظیم گشتاور قلاویزگیر کلاچ دار :

طبق شکل ۱ - حلقه فنری را خارج کنید .

طبق شکل ۲ - پین آچار را وارد قلاویزگیر کنید .

طبق شکل ۳ - به سمت موافق عقربه های ساعت بچرخانید .

اگر نیازمند تغییر گشتاور هستید :

طبق شکل ۴- پین آچار برای تنظیم مهره و به جهت عقربه های ساعت است.
سپس آن را به سمت پایین برگردانید. برای فشرده سازی قطعه ، مقدار گشتاور را افزایش می دهد. اگر گشتاور از محدوده استاندارد فراتر رود، لطفا مهره را به سمت جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قطعه شل شود.