نقشه انفجاری ساعت اندیکاتور میتوتویو ژاپن

نقشه انفجاری ساعت اندیکاتور میتوتویو ژاپن

دریافت نقشه انفجاری ساعت اندیکاتور میتوتویو ژاپن

دفترچه راهنمای ساعت اندیکاتور سری ۲

برای دریافت بهترین عملکرد از ساعت اندازه گیری از این راهنما استفاده فرمایید .

 میتوتویو

نام اجزا ساعت اندیکاتور میتوتویو

1. Long hand

4. Spindle

7. Crystal

10. Spindle stop

2. Short hand

5. Contact point

8. Bezel

3. Stem

6. Limit hand

9. Lug

شرایط محیط نگه داری

دما : 0°C to 40°C

رطوبت نسبی : 30% to 70%(بدون تراکم)

از این ساعت اندیکاتور در مکان هایی استفاده شود که میزان گرد و غبار، روغن محدود است یا بطور مستقیم در معرض نور خورشید نیست استفاده فرمایید .

 

نکات حائز همین در مورد استفاده

اسپیندل را به آرامی تعویض کنید . هنگام تعویض به اسپیندل ضربه نزنید .

اگر به ساعت اندازه گیری ضربه وارد شد ، افتادن روی زمین یا ... ، قبل از استفاده دقت آن بررسی گردد .

عقربه های بزرگ و کوچک و حرکت اسپیندل چک شود .

در حالت صفر عقربه ها بررسی شوند که در مکان صفر قرار دارند .

نقطه تماس چک شود .

هنگام استفاده از ساعت اندیکاتور ، ساعت اندازه گیری را از پایه یا محل گرفتن پشت ساعت اندازه گیری بگیرید .