نقشه انفجاری سه نظام دریل

نقشه انفجاری سه نظام دریل

معرفی قطعات سه نظام دریل چام پاور تایوان ( نقشه انفجاری سه نظام دریل )

ردیفشماره فنی کالانام قطعهتوضیحات
112205-101Bبدنه سه نظام دریل - Body
212205-10305Dفک های سه نظام دریل - Jows
312604-04Cپیچ حرکت دهنده سه نظام دریل - Driver
412205-10803BRound sleeve
512205-10703BConical sleeve
6SY02-4406پین سه نظام دریل - PinØ4x8L
712205-11003CCollar
8SB06-3015Steel BallØ4.5
9KM10-2002سوکت پیچ سه نظام دریل - Socket set screwsM6x8L
1012602-105واشر سه نظام دریل - ‌Washer
1112205-406Bشفت توخالی سه نظام دریل - Hollow Shaft
قطعات سه نظام دریل

شماتیک قطعات سه نظام دریل