معرفی وینستار تایوان

معرفی وینستار تایوان

In Taiwan, WINSTAR CUTTING TECHNOLOGY CORP. is the leading supplier and manufacturer of cutting tools. We are specialized on manufacturing solid carbide cutting tools, such as drills, end mills, and replaceable cutting tools.

کمپانی WINSTAR از تولیدکنندگان و تأمین کنندگان پیشتاز عرصه ابزارآلات برشی در کشور تایوان می باشد. طراحی و ساخت ابزارآلات برشی کارباید همانند انواع مته، فرزانگشتی و ابزارآلات برشی تعویض پذیر در تخصص ما می باشد.

We are experienced manufacturer and export high quality cutting tools from Taiwan. All high production technologies are original from Swiss and German for manufacturing as well as using the precise optical inspected equipments for quality control. Those advantages allow us to manufacture better quality of products than other competitor’s in Taiwan.

کمپانی WINSTAR تولیدکننده ای با تجربه بالا بوده که ابزارآلات برشی با کیفیت خود را از کشور تایوان صادر می کند. تمامی تکنولوژی های تولید بکارگرفته شده مربوط به دو کشور سوئیس و آلمان بوده که در کنار استفاده از تجهیزات بازرسی کیفی بسیار دقیق اپتیکال، به ما امکان تولید محصولاتی با کیفیت بهتر از دیگر رقبای تایوانی را داده است.

Our strengths lie on our technical innovations and provide suitable productions in connection with different domains, for example, general purpose, aerospace, hardened metal, and non-ferrous material. We always collect the market information that customers need. No matter what application or industry you serve - Aerospace, Automotive, Mold & Die industries, medical..., we are sure that Winstar can offer you suitable tools with outstanding quality and competitive prices.

ارجعیت ما بدلیل نوآوری های فنی بکار گرفته شده در تولید محصولاتی برای زمینه های کاری گوناگون می باشد که میتوان برای مثال به زمینه های استفاده عمومی، هوا فضا، فلزات سختکاری شده و مواد غیرآهنی اشاره کرد. ما همیشه اطلاعات مربوط به نیاز مصرف کنندگان را از سطح بازار جمع می کنیم. هیچ تفاوتی نمی کند که چه کاربردی مد نظر شما باشد؛ هوا فضا، اتومبیل، صنایع قالبسازی و غیره زیرا ما مطمئن هستیم که Winstar می تواند ابزارهای مناسب با کیفیت فوق العاده بهمراه قیمتی رقابتی به شما ارائه دهد.

Why Winstar?

Your order will receive personal attention from our sales staff. We offer full technical support for our products and are always just a phone call away. Your satisfaction is very important to us.

We stock our shelves to support our full product line. This means we probably have what you need ready to ship today.

چرا وینستار:

سفارش شما مورد توجه شخصی کارمندان فروش ما قرار خواهد گرفت. ما پشتیبانی فنی کامل برای محصولات ارائه می دهیم که همیشه با یک تماس تلفنی میسر می گردد. رضایت شما برای ما بسیار مهم است. ما قفسه هایمان را از محصولات تولیدی ، پر نگه می داریم تا شما را حمایت کنیم. این بدین معناست که ما احتمالا آنچه را که شما نیاز دارید، امروز ارسال می کنیم.

Taiwanese made Quality

Your satisfaction is 100% guaranteed! Our complete line of end mills, drills, holders, and insert will stand-up-to or out-perform any premium cutting tool brand on the market.

تایوانی ها کیفیت ایجاد کردند:

رضایت شما   %100تضمین می شود. خط تولید کامل ما شامل فرز انگشتی ها، مته ها، گیره ها و الماس های تراشکاری از هر برند ابزار برشی در بازار بالاتر و با عملکردی بهتر است.

Privacy and Security

We aggressively protect your privacy rights. All transactions are conducted via our secure, encrypted online system. Your customer information will never be sold, reproduced, or distributed.

حریم و امنیت:

ما شدیدا از حریم شما حفاظت می کنیم. تمام معاملات توسط سیستم آنلاین امن و رمزگذاری شده ما هدایت می شوند. اطلاعات مشتری شما هرگز فروخته، بازتولید و توزیع نخواهد شد.

Optimized Carbide Grades

Maximum cutting performance is only achieved when the carbide grade characteristics ideally fit the specific application needs.

گریدهای کاربایدی بهبود یافته:

بیشترین عملکرد برش زمانی حاصل می شود که خصوصیات گرید کاربایدی به طور ایده آل متناسب با نیازهای خاص کار مورد نظر باشد.

Superior Grinding Quality

Research on better surface quality remains an area of continuous technological advancement. Since the cutting edge quality determines the tool life and cutting action, a superior grinding quality is critical. WINSTAR provides the latest Swiss and German Grinding Technology to get a superior surface finish.

کیفیت برتر سنگ زنی:
تحقیقات بر روی کیفیت بهتر سطح، بخشی از پیشرفت فنی مستمر باقی می ماند. از آنجا که کیفیت لبه ی برشی، طول عمر وسیله و عمل برش را تعیین می کند، کیفیت برتر سنگ زنی بسیار مهم است. وینستار آخرین کیفیت سنگ زنی سوییس و آلمان را برای به دست آوردن یک پرداخت سطح برتر فراهم می کند.

Highly Innovative Tool Geometries

Highest cutting action cannot be accomplished by using only the standard geometries of universal tools. Efficient chip forming and evacuation is critical for optimal cutting performance. Such geometries are designed to manage a broad range of cutting forces and provide the highest cutting action for aerospace

applications. As a recognized provider for “special” tools, WINSTAR possesses the engineering know-how to design highly innovative tool geometries for maximum cutting.

اشکال هندسی کاملا ابتکاری و جدید ابزار:

عمل برش زیاد نمی تواند فقط با به کار گیری اشکال هندسی استاندارد ابزار جهانی انجام گیرد. تشکیل موثر براده و تخلیه برای عملکرد برشی بهینه بسیار مهم است. چنین اشکال هندسی طراحی شده اند تا محدوده وسیعی از نیروهای برشی را پیش ببرند و بهترین عمل برش را برای کاربردهای هوافضا فراهم کنند. به عنوان یک فراهم کننده شناخته شده ی ابزار "مخصوص" وینستار مهندسانی در اختیار دارد که می دانند چگونه اشکال هندسی جدید برای ابزار طراحی کنند که برش را بیشینه کنند.

Advanced Tool Coating Technology

We are committed to provide our Customers with Crafted precision and Excellence. Longest tool life and maximum application performance require the utilization of advanced coating technology. As this highly innovative field continues to rapidly change.

فناوری پیشرفته روکش ابزار:

ما متعهد هستیم تا برتری و دقت صنعتی را برای مشتریانمان فراهم کنیم. طول عمر بیشتر ابزار و بیشترین عملکرد به استفاده از فناوری پیشرفته روکش نیاز دارد، همانطور که این زمینه بسیارمدرن مرتبا در حال تغییرات سریع است.

Winstar Friends and Family

In WINSTAR CUTTING TECHNOLOGIES Corp. We believe in partnership and understands that the best way to grow is together. That is the reason Winstar works as a team, to provide the customer with a better efficient service. We also have partnerships around the globe. With this special friends we work just the same way we work together in WINSTAR. To make bigger and better alliances so we can grow together as a big family.

دوستان و خانواده وینستار:

در شرکت فناوری های برشی وینستار، ما به مشارکت اعتقاد داریم و می دانیم که بهترین راه برای رشد، مشارکت با هم است. بدین دلیل است که وینستار به عنوان یک تیم کار می کند تا برای مشتری خدمات کارآمد تر و بهتری فراهم کند.ما همچنین همکارانی در سرتاسر جهان داریم. با این دوستان بخصوص ما به همان گونه ای کار می کنیم که با هم در وینستار کار می کنیم. برای ایجاد اتحاد بیشتر و بهتر ما می توانیم با هم به عنوان یک خانواده بزرگ رشد کنیم.