• میز صلیبی 340 گروه صنعتی آرماحرکت طولی Y ۳۵۰ میلیمترحرکت عرضی X ۲۴۰ میلیمترارتفاع H ۱۴۰ میلیمتر ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۳۴۰ تیپ ۳۵۰  :  ۱۹.۵x۳۴ سانتیمتر میز صلیبی مناسب پشت تراشی ظروف تفلون تا قطر ۶۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز...

  29,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • میز صلیبی 340 تیپ استاندارد گروه صنعتی آرماحرکت طولی Yحرکت عرضی Xارتفاع H ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۳۴۰ تیپ استاندارد :  ۱۹.۵x۳۴ سانتیمتر میز صلیبی مناسب پشت تراشی ظروف تفلون تا قطر ۶۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

  22,200,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • میز یکطرفه 300 تیپ Y200 گروه صنعتی آرما ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۳۰۰ تیپ ۲۰۰ :  ۱۹.۵x۳۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

  14,800,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • میز یکطرفه 300 تیپ Y500 گروه صنعتی آرما ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۳۰۰ تیپ ۵۰۰ :  ۱۹.۵x۳۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

  20,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • میز یکطرفه 220 گروه صنعتی آرماحرکت طولی Y ۱۶۰ میلیمترحرکت عرضی X ـــــــــــارتفاع H ۷۰ میلیمتر ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۲۲۰ :  ۱۵x۲۲ سانتیمتر وزن ۱۴ کیلوگرم کشوی یکطرفه در دو طرح با پیچ و مهره و بدون پیچ مهره قابل استفاده در ساخت دستگاه جمع کن سیبک؛ قلاویز زن و ... در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از...

  8,700,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • میز صلیبی 680 گروه صنعتی آرماحرکت طولی Y ۱۷۰ میلیمترحرکت عرضی X ۱۸۰ میلیمترارتفاع H ۱۰۰ میلیمتر ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۶۸۰ :  ۲۵x۶۸ سانتیمتر وزن : ۷۷ کیلوگرم در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

  45,600,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • میز صلیبی 580 گروه صنعتی آرماحرکت طولی Y ۲۵۰ میلیمترحرکت عرضی X ۴۳۰ میلیمترارتفاع H ۱۴۰ میلیمتر ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۵۸۰ :  ۲۴x۵۸ سانتیمتر وزن : ۶۷ کیلوگرم راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

  38,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • میز یکطرفه 300 گروه صنعتی آرماحرکت طولی Y ۳۰۰ میلیمترحرکت عرضی X ــــــــــــارتفاع H ۸۰ میلیمتر ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۳۰۰ تیپ ۳۰۰ :  ۱۹.۵x۳۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

  17,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • میز صلیبی 340 گروه صنعتی آرماحرکت طولی Y ۵۲۰ میلیمترحرکت عرضی X ۲۴۰ میلیمترارتفاع H ۱۴۰ میلیمترابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۳۴۰ تیپ ۵۲۰ :  ۱۹.۵x۳۴ سانتیمتر میز صلیبی مناسب پشت تراشی ظروف تفلون تا قطر ۶۰ سانتیمتر در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید . راهنمای خرید میز...

  36,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • میز صلیبی 520 گروه صنعتی آرماحرکت طولی Y ۲۵۰ میلیمترحرکت عرضی X ۳۷۰ میلیمترارتفاع H ۱۴۰ میلیمترابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۵۲۰ :  ۲۳x۵۰ سانتیمتر وزن : ۷۲ کیلوگرم در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

  33,600,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • میز صلیبی 280 گروه صنعتی آرماحرکت طولی Y ۱۷۰ میلیمترحرکت عرضی X ۱۸۰ میلیمترارتفاع H ۱۰۰ میلیمتر ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۲۸۰ :  ۱۵x۲۸ سانتیمتر وزن : ۲۰ کیلوگرم میز صلیبی مناسب لب بری و آرایش لبه ظروف تفلون در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید . راهنمای خرید میز...

  17,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  وضعیت
  قیمت