میکرومتر فک پیچ گوشتی میتوتویو اصلی

محصول جدید

220 قلم

تماس بگیرید بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

ميکرومتر فک پیچ گوشتی مجهز به فکباريک است و برای اندازه گيری قطر طولیشيارهای باريک و مستطيلی کاربرد دارد.

ردیف

مشخصات کالا

نوع

دقت

سایز

کدکالا

1

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

A

0.01

0-25

122-101

2

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

B

0.01

0-25

122-111

3

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

C

0.01

0-25

122-161

4

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

D

0.01

0-25

122-141

5

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

A

0.01

25-50

122-102

6

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

B

0.01

25-50

122-112

7

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

C

0.01

25-50

122-162

8

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

D

0.01

25-50

122-142

9

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

A

0.01

50-75

122-103

10

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

A

0.01

75-100

122-104

11

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

A

0.01

100-125

122-105

12

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

A

0.01

125-150

122-106

13

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

A

0.01

150-175

122-107

14

میکرومتر   فک پیچ گوشتی

A

0.01

175-200

122-108

ردیف

مشخصات کالا

نوع

دقت

سایز

کدکالا

1

میکرومتر   فک پیچ گوشتی دیجیتال

A

0.001

0-25

422-230

2

میکرومتر   فک پیچ گوشتی دیجیتال

B

0.001

0-25

422-260

3

میکرومتر   فک پیچ گوشتی دیجیتال

C

0.001

0-25

422-270

4

میکرومتر   فک پیچ گوشتی دیجیتال

D

0.001

0-25

422-271

5

میکرومتر   فک پیچ گوشتی دیجیتال

A

0.001

25-50

422-231

6

میکرومتر   فک پیچ گوشتی دیجیتال

B

0.001

25-50

422-261

7

میکرومتر   فک پیچ گوشتی دیجیتال

A

0.001

50-75

422-232

8

میکرومتر   فک پیچ گوشتی دیجیتال

A

0.001

75-100

422-233

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

میکرومتر فک پیچ گوشتی میتوتویو اصلی

میکرومتر فک پیچ گوشتی میتوتویو اصلی

دانلود

MITUTOYO Series 422,122

کاتالوگ میکرومتر فک پیچ گوشتی میتوتویو

دانلود (1.16M)