© By AzarSanat
© By AzarSanat

ردیف

مشخصات کالا

تعدادمحور

سایزفشنگی

کارگیر

نسبت انتقال دور

RPM

کدکالا

1

مولتی اسپیندل

2

ER 25

16~0.5

1-1

2500

VH 182 P

2

مولتی اسپیندل

3

ER 25

16~0.5

1-1

2500

VH 183 P

3

مولتی اسپیندل

4

ER 25

16~0.5

1-1

2500

VH 184 P