© By AzarSanat
© By AzarSanat

ردیف

مشخصات کالا

تعدادمحور

سایزفشنگی

کارگیر

نسبت انتقال دور

RPM

کدکالا

1

مولتی اسپیندل

2

ER 20

13~0.5

1-1

3000

VH 132 P

2

مولتی اسپیندل

3

ER 20

13~0.5

1-1

3000

VH 133 LP

3

مولتی اسپیندل

3

ER 20

13~0.5

1-1

3000

VH 133 P

4

مولتی اسپیندل

4

ER 20

13~0.5

1-1

3000

VH 134 P