© By AzarSanat
© By AzarSanat

ردیف

مشخصات کالا

تعدادمحور

سایزفشنگی

کارگیر

نسبت انتقال دور

RPM

کدکالا

1

مولتی اسپیندل

2

ER 16

10~0.5

1-1

4000

VH 082 D

2

مولتی اسپیندل

3

ER 16

10~0.5

1-1

4000

VH 083 LP

3

مولتی اسپیندل

3

ER 16

10~0.5

1-1

4000

VH 083 D

4

مولتی اسپیندل

4

ER 16

10~0.5

1-1

4000

VH 084 D