© By AzarSanat
© By AzarSanat

ردیف

مشخصات کالا

تعدادمحور

سایزفشنگی

کارگیر

نسبت انتقال دور

RPM

کدکالا

1

مولتی اسپیندل

2

ER 11

7~0.5

1-1

4000

VH 062 P

2

مولتی اسپیندل

3

ER 11

7~0.5

1-1

4000

VH 063 LP

3

مولتی اسپیندل

3

ER 11

7~0.5

1-1

4000

VH 063 P

4

مولتی اسپیندل

4

ER 11

7~0.5

1-1

4000

VH 064 P