ماشین قلاویز زن بادی

ماشین قلاویز زن بادی (پنوماتیک ) چیست ؟

دستگاه های قلاویز زن بادی ( پنوماتیک ) شامل اسپیندل قلاویز زن ,  بازو ,  واحد مراقبت ,  پایه سوار شونده و هد قلاویز گیر کلاج دار می باشد. ماشین های قلاویز زن بادی برای عملیات قلاویز کاریقطعات سری ,  قطعات مهم ,  قالب و ... استفاده می کنند. نیروی محرک ماشین قلاویز زن بادی از طریق کمپرسور باد تامین می شود.

کاربرد دستگاه قلاویز زن بادی ( پنوماتیک ) در صنعت :

از آنجاییکه عملیات قلاویز کاری با دست یا دریل های ستونی و ... مدت زمان زیادی می برد و احتمال شکستن قلاویز و معیوب شدن قطعه کار زیاد می باشد از این رو در صنعت از ماشین های قلاویز بادی استفاده می کنند. با استفاده از ماشین های قلاویز زن بادی در زمان و هزینه می توان صرفه جویی نمود. دستگاه قلاویز زن بادی را می توان رو یک میز نصب نمود و براحتی جا به جا نمود و به دلیل داشتن بازوهای بلند و هدهای قلاویز گیر کلاج دار براحتی و با سرعت زیاد قطعات نصب شده بر روی فیکسچرها ,  گیره ها و ... را قلاویز کاری نمود.

مزیت ماشین قلاویز زن بادی :

ماشین قلاویز زن پنوماتیک دارای هدهای قلاویز گیر کلاج دار می باشند در صورت فشار بیش از حد در هنگام عملیات قلاویز کاری بر روی قلاویز یا داشتن ناخالصی ( مک ) در قطعه کار کلاج آن عمل کرده و از شکستن قلاویز جلوگیری نمی یاد .