اطلاعات

محصولات جدید

صفحه صافی

در کارگاهای ساخت و اندازی گیری و قالب سازی از صفحه صافی جهت سطح مبنا در خصوص کنترل تختی سطح ، اندازه گیری دقیق قطعات ، کنترل مدور بودن ، خط کشی ، جهت استقرار قطعات کار در دستگاه ها و در کل سطح اساسی در عملیات اندازه گیری استفاده می شود .
به دو صورت چدنی و گرانیتی قابل ارائه می باشد .

برای اطلاع از قیمت صفحه صافی ، خرید صفحه صافی یا .. به اطلاعات ...

در کارگاهای ساخت و اندازی گیری و قالب سازی از صفحه صافی جهت سطح مبنا در خصوص کنترل تختی سطح ، اندازه گیری دقیق قطعات ، کنترل مدور بودن ، خط کشی ، جهت استقرار قطعات کار در دستگاه ها و در کل سطح اساسی در عملیات اندازه گیری استفاده می شود .
به دو صورت چدنی و گرانیتی قابل ارائه می باشد .

برای اطلاع از قیمت صفحه صافی ، خرید صفحه صافی یا .. به اطلاعات لیست محصولات این صفحه مراجعه فرمایید .

صفحه صافی چیست ؟ اطلاعات بیشتر

بیشتر

صفحه صافی 6 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 6 از 6 آیتم
نمایش 1 - 6 از 6 آیتم