صفحه گونیا پله دار گروز هند

محصول جدید

صفحه گونیا پله دار گروز هند

GROZ STEPPED ANGLE PLATES

صافى سطوح کار: 5 میکرو ن
چهارگوش بودن سطوح خارجى : 10 میکرو ن
موازى بودن سطوح مقابل هم و لبه ها : 5 میکرو ن
چهارگوش بودن سطوح دو سر ابزار نسبت به سطوح خارجى : 10 میکرون

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

صفحه گونیا پله اى ابزار کمکى مناسبى
در عملیات ماشین کارى است. حفره هاى
پیچ دار براى اتصال و پیچ کردن فیکسچر
و قید و بست تعبیه شده است.

این صفحه گونیاها از فولاد ابزارى سخت شده و یک تکه ساخته شده اند و به دقت سنگ خورده ، چهارگوش و موازى شده اند .

یک پله مناسب به فاصله 32 میلى مترى از بالا و 12 میلى متر از پایین وجود دارد که براى کار با قطعات کوچکتر تعبیه شده است .

با 42 سوراخ پیچ دار براى بستن به فیکسچر و قید و بست ها و کارهایى که نیاز به کلمپ شدن دارند، مناسب است.

یک وسیله ضرورى براى کارهاى دقیق در کارگاه ها و تولیدى ها و ماشین کارها جهت بررسى کردن صافى، چهارگوش بودن و موازى بودن.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

صفحه گونیا پله دار گروز هند

صفحه گونیا پله دار گروز هند

صفحه گونیا پله دار گروز هند

GROZ STEPPED ANGLE PLATES

صافى سطوح کار: 5 میکرو ن
چهارگوش بودن سطوح خارجى : 10 میکرو ن
موازى بودن سطوح مقابل هم و لبه ها : 5 میکرو ن
چهارگوش بودن سطوح دو سر ابزار نسبت به سطوح خارجى : 10 میکرون