پيچ پولستاد چام پاور تایوان

محصول جدید

پيچ پولستاد چام پاور تایوان

CHUMPOWER PULL STUD

مشخصات کالاGLسایز کلتکدکالا
پیچM1243BT30-45°81242
پیچM1660BT40-45°81245
پیچ آب صابون خور M1660BT40-45°81210
پیچ آب صابون خور M1660BT40-60°81211
پیچ آب صابون خور M2485BT50-45°81244
پیچ آب صابون خور M1244DIN 30A81251
پیچ آب صابون خور M1654DIN 40A81252
پیچ آب صابون خور M1654DIN 40-A-L81253
پیچ آب صابون خور M2474DIN 50A81254
پیچM2474DIN 50B81257
پیچ آب صابون خور M1644.5ISO 40-B81261
پیچ آب صابون خور M2465.5ISO 50-B81262

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

CHUMPOWER PULL STUD DIN B TYPE - پيچ پولستاد چام پاور تایوان

CHUMPOWER PULL STUD DIN B TYPE - پيچ پولستاد چام پاور تایوان

کد کالاتایپWLL1ØD1ØD2ØD3ØD4ØD5Gمشخصات کالا
81255DIN 30B1444241391713-M12
81256DIN 40B195426191423177M16
81257DIN 50B3074342821362511.5M24

CHUMPOWER PULL STUD DIN R TYPE - پيچ پولستاد چام پاور تایوان

CHUMPOWER PULL STUD DIN R TYPE - پيچ پولستاد چام پاور تایوان

کد کالاتایپWLL1ØD1ØD2ØD3ØD4ØD5Gمشخصات کالا
81255DIN 30B1444241391713-M12

CHUMPOWER PULL STUD BT / THREADING GROUND MODELS - پيچ پولستاد چام پاور تایوان

CHUMPOWER PULL STUD BT / THREADING GROUND MODELS - پيچ پولستاد چام پاور تایوان

کد کالاتایپWLL1ØD1ØD2ØD3ØD4Gمشخصات کالا
81242BT30-45゜G13432311716.512.5M12
81245BT40-45゜G19603515102317M16
81244BT50-45゜G30854523173825M24
81243BT30-60゜G13432311716.512.5M12
81246BT40-60゜G19603515102317M16
81247BT50-60゜G30854523173825M24
81248BT30-90゜G13432311716.512.5M12
81249BT40-90゜G19603515102317M16
81250BT50-90゜G30854523173825M24

CHUMPOWER PULL STUD DIN A TYPE - پيچ پولستاد چام پاور تایوان

کد کالاتایپWLL1ØD1ØD2ØD3ØD4ØD5Gمشخصات کالا
81251DIN 30A1444241391713-M12
81252DIN 40A195426191423177M16
81253DIN 40-A-L195426191423177M16

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

پيچ پولستاد چام پاور تایوان

پيچ پولستاد چام پاور تایوان

پيچ پولستاد چام پاور تایوان

CHUMPOWER PULL STUD

مشخصات کالاGLسایز کلتکدکالا
پیچM1243BT30-45°81242
پیچM1660BT40-45°81245
پیچ آب صابون خور M1660BT40-45°81210
پیچ آب صابون خور M1660BT40-60°81211
پیچ آب صابون خور M2485BT50-45°81244
پیچ آب صابون خور M1244DIN 30A81251
پیچ آب صابون خور M1654DIN 40A81252
پیچ آب صابون خور M1654DIN 40-A-L81253
پیچ آب صابون خور M2474DIN 50A81254
پیچM2474DIN 50B81257
پیچ آب صابون خور M1644.5ISO 40-B81261
پیچ آب صابون خور M2465.5ISO 50-B81262