پودر آب تراش B.N جدید USA

محصول جدید

پودر آب تراش BN ( آب صابون)

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

درآبتراش B.N جایگزین روغن حلشونده( آبصابون ) می باشد.

پودرآبتراش B.N بونمی گیردودرهیچ شرایطی نمی گنددوفاسدنمی شود.

پودرآب تراش B.N درهرآبی باهردرجه سختی حل می شود.

پودرآب صابون ( آبتراش ) B.N باعث روئیت بهترقطعه وافزایش دقت پرداخت می شود.

پودرآبتراش B.N صرفه جویی اقتصادی وزمانی را به همراه دارد.

حمل ونقل آن آسان است وتقریباهر 8 بسته ی یک کیلویی آن معادل یک بشکه روغن حلشونده ( آب صابون ) می باشد.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

پودر آب تراش B.N جدید USA

پودر آب تراش B.N جدید USA

پودر آب تراش BN ( آب صابون)

دانلود

Abtarash

پودر آب تراش B.N پودر آب صابودن B.N

دانلود (2.1M)