پرگار سر تعویض شو لبه دار گروز هند

محصول جدید

اطلاعات بیشتر

پرگار سر تعویض شو لبه دار گروز هند

پایه ها که از فولاد فنرى ساخته شده اند، به صورت فوق العاده اى قوى هستند و پرداخت شده اند. پایه اى که شامل نوک متغیر مى شود خمیده است. نوک مکان یاب و خط کشى در انتهاى پایه صاف قرار دارد.

این ابزار براى کار طراحى و مرکزیابى و بررسى نقطه مرکزى بسیار مفید بوده و مى تواند فواصل را از لبه ها اندازه بگیرد . نوك خط کش تا 85 راکول سخت شده است.
یکى از مزیت هاى این وسیله این است که اجازه مى دهد به راحتى در راستاى لبه قطعه کار کمان بزنید.
گوشه اى که در شکل مشاهده مى کنید، قرار گرفتن و پایدار ى پایه را افزایش مى دهد.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

پرگار سر تعویض شو لبه دار گروز هند

پرگار سر تعویض شو لبه دار گروز هند