پرگار سفید گروز هند

محصول جدید

پرگار داخل سنج سفید گروز هند

Groz Inside Spring Calipers

ID/615سانت
ID/820سانت
ID/1025سانت
ID/1230سانت
ID/EC/1845سانت
ID/EC/2460سانت

پرگار داخل سنج سفید گروز هند

Groz Inside Spring Calipers

ID/615سانت
ID/820سانت
ID/1025سانت
ID/1230سانت
ID/EC/1845سانت
ID/EC/2460سانت

پرگــار خط کشی سفید گروز هند

Groz Spring Dividers

DD/615سانت
DD/820سانت
DD/1025سانت
DD/1230سانت
DD/ EC/1845سانت
DD/ EC/2460سانت

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

پرگارهاى صنعتى اندازه گیرى و خط کشى

پرگارهاى اندازه گیرى از قدیمى ترین ابزار هاى اندازه گیرى و مقایسه هستند.

این ابزارها براى این طراحى شده اند تا اندازه گیرى هاى مقایسه اى انجام دهند و ابعاد را به یک میکرومتر یا خط کش یا کولیس منتقل کنند.

پرگارهاى خط کشى براى علامت گذارى دایره ها بر روى فولاد یا وسایل اندازه گیرى دیگر یا انتقال اندازه ها از نمونه اصلى استفاده مى شوند.
پرگارها ساخته شده از فولاد منتخب داراى یک اتصال فنرى براى تنظیمات دقیق هستند.

پایه ها روى یک پیچ حرکت مى کنند و توسط یک فنربه سمت جلو فشار داده مى شوند. نقطه تکیه گاه داراى سطح زیادى است که از انحراف پایه ها جلوگیرى مى کند .

باز و بسته کردن دقیق پایه ها با تنظیم یک مهره بر روى پیچ انجام مى شود.

نوك پرگارهاى خط کشى تا ۵۰ الى ۵۵ راکول براى افزایش مقاومت به خوردگى سخت شده اند.

پرگارهاى صنعتى اندازه گیرى و خط کشى

مھره سریع

به عنوان یک جایگزین براى مهره تنظیم کننده معمولى، یک مهره ى تنظیم کننده سریع نیز فراهم شده است که به تنظیم
سریع و بهینه کمک مى کند. شیارهاى داخل مهره پیچ را محکم با کمترین فشار ممکن پایه ها نگه مى دارد. زمانى که فشار اعمال مى شود مهره خود را آزادانه بر روى پیچ مى لغزاند.
این خصوصیت هنگامى که اندازه گیرى ها ى متنوع و پشت سر هم و باز و بسته کردن زیادى نیاز است، کمک مى کند زمان کمترى صرف کنید.

پرگار خارج سنج گروز

پرگار اندازه گیرى خارجى مورد استفاده براى سنجش قطر خارجى یک قطعه ماشین کارى شده

پرگار داخل سنج

پرگار اندازه گیرى داخلى براى اندازه گیرى قطر داخلى مقاطع گرد و مقاطع تخت

اطلاعات فنی پرگار سفید گروز

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

پرگار سفید گروز هند

پرگار سفید گروز هند

پرگار داخل سنج سفید گروز هند

Groz Inside Spring Calipers

ID/615سانت
ID/820سانت
ID/1025سانت
ID/1230سانت
ID/EC/1845سانت
ID/EC/2460سانت

پرگار داخل سنج سفید گروز هند

Groz Inside Spring Calipers

ID/615سانت
ID/820سانت
ID/1025سانت
ID/1230سانت
ID/EC/1845سانت
ID/EC/2460سانت

پرگــار خط کشی سفید گروز هند

Groz Spring Dividers

DD/615سانت
DD/820سانت
DD/1025سانت
DD/1230سانت
DD/ EC/1845سانت
DD/ EC/2460سانت

دانلود