پایه سوزن خط کش انیورسال گروز هند

محصول جدید

پایه سوزن خط کش انیورسال گروز هند

GROZ UNIVERSAL Surface Gauge

کد کالاسایز
SG/4-728سانت
SG/9-1252سانت

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

یک وسیله بنیادى براى ماشین کاران و ابزار سازان، این پایه سوزن خط کش براى خط کشى هاى دقیق و انتقال ابعاد و اندازه ها و یا بررسى کردن سطح در بازرسى ها استفاده مى شود.
طراحى آن شامل موارد زیر مى شود:
یک پایه سنگ خورده و سخت شده که به عنوان مرجع دقیق سطح استفاده مى شود.

یک شیار V شکل ماشین کارى شده در پایه که امکان مى دهد از ابزار روى سطوح منحنى و گرد هم استفاده شود. یک شیار V شکل در سر جلویى به محوراجازه مى دهد تا با هر زاویه کمتر یا بیشتر از پایه جور شود و در نتیجه مى توان از آن به عنوان عمق سنج و ارتفاع سنج هم استفاده کرد. دو پین جمع شدنى به وسیله این امکان را مى دهند تا بر روى برابر لبه سطح صفحه یا شکل براى کارهاى خطى قرار T شیار بگیرد.

یک سوراخ ۶.۳۵ میلیمتری روى نگهدارنده فنرى سوزن قرار دارد که به کمک آن مى توان یک ساعت اندازه گیرى روى آن
نصب کرد که این وسیله را براى اندازه گیرى و بررسى موازى بودن، صافى و ارتفاع و عمق مناسب مى کند.

شیارهاى طرف پایه به گرفتن راحت قطعه . کمک مى کنند سوزن به خوبى صیقلى شده و در حین کار به خوبى دیده مى شود. نوک سوزن تا ۵۵ الی ۶۰ راکول سخت کاری شده است .

پایه سوزن سطحى براى خط کشى یک خط افقى موازى با زمین روى یک قطعه کار استفاده مى شود.

اطلاعات فنی پایه سوزن خط کش انیورسال گروز

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

پایه سوزن خط کش انیورسال گروز هند

پایه سوزن خط کش انیورسال گروز هند

پایه سوزن خط کش انیورسال گروز هند

GROZ UNIVERSAL Surface Gauge

کد کالاسایز
SG/4-728سانت
SG/9-1252سانت