هلدر بورینگ گروز هند

محصول جدید

هلدرهاى بورینگ

BORING BARS

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

هلدرهاى دو سر براى نگه دارى تیغچه رنده 45
درجه و 90 درجه
نگھ دارنده ھلدرھای بورینگ چھارپھلو
نگھ دارنده ھلدرھای
بورینگ چھار پھلو

این ابزار از فولاد مرغوب ساخته شده و به دقت ماشین کارى شده اند.

هلدرها براى ایجاد سوراخ در قطعه با تیغچه رنده هاى HSS و کاربیدى استفاده مى شود.

یک سرى کامل ازهلدرهاى بورینگ تراش دوسره و یک سره ، با و یا بدون هلدر نگه دارنده چهار پهلو موجود است.

هلدرها شامل یک کلید آلن هستند .

هلدرها بدون تیغه رنده عرضه مى شوند.

هلدر با زاویه سر 45 درجه مورد
استفاده در بورینگ هاى عمیق
هلدرهاى یک سر 90 درجه ،
خصوصا براى دیواره تراشى ، کف
تراشى، برش شیار و غیره مفید است.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

هلدر بورینگ گروز هند

هلدر بورینگ گروز هند

هلدرهاى بورینگ

BORING BARS

دانلود

BORING HOLDER

کاتالوگ هلدر بورینگ گروز هند

دانلود (736.99k)