میکرومتر فک بشقابی فک کارباید میتوتویو اصلی

محصول جدید

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

میکرومتر فک بشقابی برای اندازه گیری قطر میله ها ، پره ها یا چرخ دنده ها استفاده می شود .

برای انداز هگيری ضخامت اجسام انعطافپذير ، سيم ها و ميله ها، انداز هگيری پيچ ها به روش سه ميله اندازهگيری چرخدندهها و … از آن استفاده می شود.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

میکرومتر فک بشقابی فک کارباید میتوتویو اصلی

میکرومتر فک بشقابی فک کارباید میتوتویو اصلی

دانلود

MITUTOYO SERIES 323-223-123

کاتالوگ میکرومتر فک بشقابی میتوتویو

دانلود (1.38M)