قلاویز دستی میلیمتری DIN 352 فرا یوگوسلاوی اصل

محصول جدید

قلاویز دستی میلیمتری DIN 352 فرا یوگوسلاوی اصل

با ضمانت اصل بودن

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات کالاردیف
DIN 352 3S M1.0 HSS۱
DIN 352 3S M1.2 HSS۲
DIN 352 3S M1.4 HSS۳
DIN 352 3S M1.5 HSS۴
DIN 352 3S M1.6 HSS۵
DIN 352 3S M1.8 HSS۶
DIN 352 3S M2.0 HSS۷
DIN 352 3S M2.2 HSS۸
DIN 352 3S M2.5 HSS۹
DIN 352 3S M3.0 HSS۱۰
DIN 352 3S M3.5 HSS۱۱
DIN 352 3S M4.0 HSS۱۲
DIN 352 3S M4.5 HSS۱۳
DIN 352 3S M5.0 HSS۱۴
DIN 352 3S M6.0 HSS۱۵
DIN 352 3S M7.0 HSS۱۶
DIN 352 3S M8.0 HSS۱۷
DIN 352 3S M9.0 HSS۱۸
DIN 352 3S M10.0 HSS۱۹
DIN 352 3S M11.0 HSS۲۰
DIN 352 3S M12.0 HSS۲۱
DIN 352 3S M13.0 HSS۲۲
DIN 352 3S M14.0 HSS۲۳
DIN 352 3S M16.0 HSS۲۴
DIN 352 3S M18.0 HSS۲۵
DIN 352 3S M20.0 HSS۲۶
DIN 352 3S M22.0 HSS۲۷
DIN 352 3S M24.0 HSS۲۸
DIN 352 3S M26.0 HSS۲۹
DIN 352 3S M27.0 HSS۳۰
DIN 352 3S M28.0 HSS۳۱
DIN 352 3S M30.0 HSS۳۲
DIN 352 3S M32.0 HSS۳۳
DIN 352 3S M33.0 HSS۳۴
DIN 352 3S M36.0 HSS۳۵
DIN 352 3S M39.0 HSS۳۶
DIN 352 3S M42.0 HSS۳۷
DIN 352 3S M48.0 HSS۳۸
DIN 352 3S M56.0 HSS۳۹

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

قلاویز دستی میلیمتری DIN 352 فرا یوگوسلاوی اصل

قلاویز دستی میلیمتری DIN 352 فرا یوگوسلاوی اصل

قلاویز دستی میلیمتری DIN 352 فرا یوگوسلاوی اصل

با ضمانت اصل بودن