قلاویزدستی دنده ریز میلیمتری DIN 2181 فرا یوگوسلاوی اصل

محصول جدید

قلاویزدستی دنده ریز میلیمتری DIN 2181 فرا یوگوسلاوی اصل

با ضمانت اصل بودن

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات کالاردیف
DIN 2181 2S M4.0X0.35 HSS۱
DIN 2181 2S M5.0X0.5 HSS۲
DIN 2181 2S M6.0X0.5 HSS۳
DIN 2181 2S M6.0X0.75 HSS۴
DIN 2181 2S M7.0X0.75 HSS۵
DIN 2181 2S M8.0X0.5 HSS۶
DIN 2181 2S M8.0X0.75 HSS۷
DIN 2181 2S M8.0X1.0 HSS۸
DIN 2181 2S M9.0X0.5 HSS۹
DIN 2181 2S M9.0X0.75 HSS۱۰
DIN 2181 2S M9.0X1.0 HSS۱۱
DIN 2181 2S M10.0X0.75 HSS۱۲
DIN 2181 2S M10.0X1.0 HSS۱۳
DIN 2181 2S M10.0X1.25 HSS۱۴
DIN 2181 2S M11.0X1.0 HSS۱۵
DIN 2181 2S M11.0X1.25 HSS۱۶
DIN 2181 2S M12.0X0.5 HSS۱۷
DIN 2181 2S M12.0X0.75 HSS۱۸
DIN 2181 2S M12.0X1.0 HSS۱۹
DIN 2181 2S M12.0X1.25 HSS۲۰
DIN 2181 2S M12.0X1.5 HSS۲۱
DIN 2181 2S M13.0X1.0 HSS۲۲
DIN 2181 2S M14.0X0.75 HSS۲۳
DIN 2181 2S M14.0X1.0 HSS۲۴
DIN 2181 2S M14.0X1.25 HSS۲۵
DIN 2181 2S M14.0X1.5 HSS۲۶
DIN 2181 2S M15.0X1.0 HSS۲۷
DIN 2181 2S M15.0X1.5 HSS۲۸
DIN 2181 2S M16.0X1.0 HSS۲۹
DIN 2181 2S M16.0X1.25 HSS۳۰
DIN 2181 2S M16.0X1.5 HSS۳۱
DIN 2181 2S M18.0X1.0 HSS۳۲
DIN 2181 2S M18.0X1.25 HSS۳۳
DIN 2181 2S M18.0X1.5 HSS۳۴
DIN 2181 2S M18.0X2.0 HSS۳۵
DIN 2181 2S M20.0X1.0 HSS۳۶
DIN 2181 2S M20.0X1.5 HSS۳۷
DIN 2181 2S M20.0X2.0 HSS۳۸
DIN 2181 2S M22.0X1.0 HSS۳۹
DIN 2181 2S M22.0X1.25 HSS۴۰
DIN 2181 2S M22.0X1.5 HSS۴۱
DIN 2181 2S M22.0X2.0 HSS۴۲
DIN 2181 2S M24.0X1.0 HSS۴۳
DIN 2181 2S M24.0X1.25 HSS۴۴
DIN 2181 2S M24.0X1.5 HSS۴۵
DIN 2181 2S M24.0X2.0 HSS۴۶
DIN 2181 2S M25.0X1.5 HSS۴۷
DIN 2181 2S M26.0X1.0 HSS۴۸
DIN 2181 2S M26.0X1.5 HSS۴۹
DIN 2181 2S M27.0X1.0 HSS۵۰
DIN 2181 2S M27.0X1.5 HSS۵۱
DIN 2181 2S M27.0X2.0 HSS۵۲
DIN 2181 2S M28.0X1.5 HSS۵۳
DIN 2181 2S M28.0X2.0 HSS۵۴
DIN 2181 2S M30.0X1.0 HSS۵۵
DIN 2181 2S M30.0X1.5 HSS۵۶
DIN 2181 2S M30.0X2.0 HSS۵۷
DIN 2181 2S M30.0X3.0 HSS۵۸
DIN 2181 2S M32.0X1.0 HSS۵۹
DIN 2181 2S M32.0X1.5 HSS۶۰
DIN 2181 2S M32.0X2.0 HSS۶۱
DIN 2181 2S M32.0X3.0 HSS۶۲
DIN 2181 2S M33.0X1.5 HSS۶۳
DIN 2181 2S M33.0X2.0 HSS۶۴
DIN 2181 2S M33.0X3.0 HSS۶۵
DIN 2181 2S M34.0X1.5 HSS۶۶
DIN 2181 2S M35.0X1.5 HSS۶۷
DIN 2181 2S M36.0X1.5 HSS۶۸
DIN 2181 2S M36.0X2.0 HSS۶۹
DIN 2181 2S M36.0X3.0 HSS۷۰
DIN 2181 2S M38.0X1.5 HSS۷۱
DIN 2181 2S M39.0X1.5 HSS۷۲
DIN 2181 2S M39.0X3.0 HSS۷۳
DIN 2181 2S M40.0X1.5 HSS۷۴
DIN 2181 2S M42.0X1.5 HSS۷۵
DIN 2181 2S M42.0X3.0 HSS۷۶
DIN 2181 2S M48.0X3.0 HSS۷۷

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

قلاویزدستی دنده ریز میلیمتری DIN 2181 فرا یوگوسلاوی اصل

قلاویزدستی دنده ریز میلیمتری DIN 2181 فرا یوگوسلاوی اصل

قلاویزدستی دنده ریز میلیمتری DIN 2181 فرا یوگوسلاوی اصل

با ضمانت اصل بودن