پیچ و مهره پشتی توز چک

محصول جدید

پیچ و مهره پشتی

پیچ و مهره فلنج  

Tos Svitavy Bolt and nut

Spare parts
Ersatzteile
Spare Parts
Piéces de rechange
Запасные части


Threaded pin and nuts
Stehbolzen und Bundmutter
Bolt and nut
Axes be
  leté et écrou
Червячный палец и гайка

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

پیچ و مهره پشتی ( پیچ و مهره فلنج )     Bolt and nut

ردیف

مشخصات کالا

سایز پیچ E

1

پیچ و مهره پشتی ( پیچ و مهره فلنج )

M12

2

پیچ و مهره پشتی ( پیچ و مهره فلنج )

M16

آداپتور ( پشتی جهت متصل کردن سه نظام و چهارنظام به گلویی دستگاه تراش ) در سایزهای مختلف از سایز160 میلیمتر   الی500 میلیمتر برای انواع دستگاه ها از جمله دستگاه تراش های ماشین سازی تبریز TN50-TN71- چک - بلغار و غیره موجود می باشند.

پیچو مهره پشتی به صورت جداگانه در سایز های مختلف از سایز12 میلیمتر الی20 میلیمتر موجود می باشند.

کلیه پشتی ها ساخت ایران (تبریز ) می باشند.

 

پیچ و مهره پشتی ( پیچ و مهره فلنج ) Bolt and nut

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

پیچ و مهره پشتی توز چک

پیچ و مهره پشتی توز چک

پیچ و مهره پشتی

پیچ و مهره فلنج  

Tos Svitavy Bolt and nut

Spare parts
Ersatzteile
Spare Parts
Piéces de rechange
Запасные части


Threaded pin and nuts
Stehbolzen und Bundmutter
Bolt and nut
Axes be
  leté et écrou
Червячный палец и гайка