پشتی توز چک

محصول جدید

پشتی گلو تنگ تز چک

فلنج گلو تنگ تز چک

TOS Svitavy Adaptors with short taper

Special accessories
Besonderes Zubehör
Special Attachment
Accessoires spéciaux
Отдельные принадлежности

Intermediate flanges with short cone IUS, IUM, IUD
Kurzkegelflansche IUS, IUM, IUD
Adapters with short taper IUS, IUM, IUD
Brides intermédiaires and cône court IUS, IUM, IUD
Фланцы с укороченным конусом IUS, IUM, IUD

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

پشتی گلو تنگ تز چک - TOS Svitavy Adaptors with short taper

ردیف

مشخصات کالا

سایز     Ø

سایز پیچ( (B

g

E

1

پشتی گلو تنگ

200 mm

M12

133,4

106,3

2

فلنج گلو تنگ

250 mm

M12

133,4

106,3

3

پشتی گلو تنگ

250 mm

M16

171,4

139,7

4

فلنج گلو تنگ

315 mm

M12

133,4

106,3

5

پشتی گلو تنگ

315 mm

M16

171,4

139,7

6

فلنج گلو تنگ

330 mm

M12

133,4

106,3

7

پشتی گلو تنگ

330 mm

M16

171,4

139,7

8

فلنج گلو تنگ

400 mm

M12

133,4

106,3

9

پشتی گلو تنگ

400 mm

M16

171,4

139,7

10

فلنج گلو تنگ

500 mm

M12

133,4

106,3

11

پشتی گلو تنگ

500 mm

M16

171,4

139,7

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

پشتی توز چک

پشتی توز چک

پشتی گلو تنگ تز چک

فلنج گلو تنگ تز چک

TOS Svitavy Adaptors with short taper

Special accessories
Besonderes Zubehör
Special Attachment
Accessoires spéciaux
Отдельные принадлежности

Intermediate flanges with short cone IUS, IUM, IUD
Kurzkegelflansche IUS, IUM, IUD
Adapters with short taper IUS, IUM, IUD
Brides intermédiaires and cône court IUS, IUM, IUD
Фланцы с укороченным конусом IUS, IUM, IUD