چرخ حلزون سه نظام و چهار نظام منظم توز چک

محصول جدید

چرخ حلزون سه نظام و چهار نظام منظم توز چک

چرخ حلزون سه نظام و چهار نظام همرو توز چک

TOS  SVITAVY SCROLL       

Spiral wheel
Spiralring (Zahnkranz)
Scroll
Spiral Route
Спиральное кольцо
TYPE 243861.0 - IUS, IUZ, IUT, IUD, IUM
TYPE 243881.0 - IUG, IUH, IUGO, IUHO, IUGG, IUHG
TYPE 243887.0 - IUGS, IUHS

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

چرخ حلزون سه نظام و چهار نظام منظم توز چک - TOS  SVITAVY SCROLL

ردیف

مشخصات کالا

سایز     Ø

A

وزنkg

کدفنی

کد کالا

1

چرخ حلزون

80 mm

30 mm

0,11

SK 80

080000

2

چرخ حلزون

100 mm

40 mm

0,22

SK 100

100000

3

چرخ حلزون

125 mm

50 mm

0,43

SK 125

120000

4

چرخ حلزون

160 mm

84 mm

0,60

SK 160

160000

5

چرخ حلزون

200 mm

100 mm

1,17

SK 200

200000

6

چرخ حلزون

250 mm

132 mm

2,33

SK 250

250000

7

چرخ حلزون

315 mm

168 mm

4,56

SK 315

310000

8

چرخ حلزون

400 mm

225 mm

6,86

SK 400

400000

چرخ حلزون سه نظام و چهار نظام منظم توز چک - TOS SVITAVY SCROLL

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

چرخ حلزون سه نظام و چهار نظام منظم توز چک

چرخ حلزون سه نظام و چهار نظام منظم توز چک

چرخ حلزون سه نظام و چهار نظام منظم توز چک

چرخ حلزون سه نظام و چهار نظام همرو توز چک

TOS  SVITAVY SCROLL       

Spiral wheel
Spiralring (Zahnkranz)
Scroll
Spiral Route
Спиральное кольцо
TYPE 243861.0 - IUS, IUZ, IUT, IUD, IUM
TYPE 243881.0 - IUG, IUH, IUGO, IUHO, IUGG, IUHG
TYPE 243887.0 - IUGS, IUHS