چهار نظام منظم دستگاه تراش توز چک

محصول جدید

چهار نظام منظم دستگاه تراش توز چک

چهار نظام همرو دستگاه تراش توز چک

TOS SVITAVY IUS SELF-CENTERINGSCROLLCHUCKS

چاک از نوع فوق در سه، چهار یا شش نسخه در دو کلاس دقت، با فک های تک تک قطعه و با انواع M1، A، B، D در دسترس است. مجموعه ای از فک های استاندارد (مجموعه ای از نامگذاری SCV فک های خارجی و مجموعه ای از نامگذاری SCN در فک های سخت) اجازه می دهد تا چاک به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد.

Chuck of the above kind are available in three, four or six versions, in two accuracy classes, with standard single piece jaws and with M1, A, B, D type mounts. A set of standard jaws(set of hard outside jaws SCV designation and set of hard inside jaws SCN designation) enable the chuck to be widely applied.

Self-centering universal chuck IUS
Selbstzentrierendes Universaldrehfutter IUS
Self-centring Scroll Chuck IUS
Mandrin universel á centrage automatique IUS
Self-centering universal cartridge IUS

لوازم استاندارد همراه چهار نظام منظم (همرو) دستگاه تراش توز چک :   

یک دست (سه عدد) پارچه رو

یک دست (سه عدد) پارچه وارو

پیج G جهت متصل کردن فلنج (پشتی) به چهار نظام منظم (همرو) دستگاه تراش توز چک

آچار فنردار جهت بازوبسته کردن پارچه ها(فنر جهت ایمنی بیشتر مورد استفاده  قرار می گیرد)

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات کالاسایز     Øوزن kgکدفنیکد کالا
چهار نظام منظم دستگاه تراش80 mm1,25IUS 80-484210
چهار نظام منظم دستگاه تراش100 mm2,30IUS 100-4104210
چهار نظام منظم دستگاه تراش125 mm4,00IUS 125-4124210
چهار نظام منظم دستگاه تراش160 mm6,80IUS 160-4164210
چهار نظام منظم دستگاه تراش200 mm14,00IUS 200-4204210
چهار نظام منظم دستگاه تراش250 mm22,20IUS 250-4254210
چهار نظام منظم دستگاه تراش315 mm42,50IUS 315-4314210
چهار نظام منظم دستگاه تراش400 mm76,10IUS 400-4404210
چهار نظام منظم دستگاه تراش500 mm137,4IUG 500-4504120

مشخصات فنی چهار نظام منظم (همرو) دستگاه تراش توز چک

R

T

S

O

K

J

H

G

F ±0,2

E H6

17

45

3

16.5

6

13

35,5

3×M5

70

63

80

23

52

3

18

8

17

41,5

3×M6

90

80

100

28

58

4

22

8

19

51,5

3×M8

110

100

125

48

62

4

22

9

23

66

3×M8

143

130

160

52

76

5

27.5

11

29

74

M10

180

162

200

78

82

5

29.5

12

33

97.5

M10

226

210

250

108

100

6

35

14

40

123

M12

290

265

315

144

110

7

39

17

50

152,5

M12

375

350

400

ius

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

چهار نظام منظم دستگاه تراش توز چک

چهار نظام منظم دستگاه تراش توز چک

چهار نظام منظم دستگاه تراش توز چک

چهار نظام همرو دستگاه تراش توز چک

TOS SVITAVY IUS SELF-CENTERINGSCROLLCHUCKS

چاک از نوع فوق در سه، چهار یا شش نسخه در دو کلاس دقت، با فک های تک تک قطعه و با انواع M1، A، B، D در دسترس است. مجموعه ای از فک های استاندارد (مجموعه ای از نامگذاری SCV فک های خارجی و مجموعه ای از نامگذاری SCN در فک های سخت) اجازه می دهد تا چاک به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد.

Chuck of the above kind are available in three, four or six versions, in two accuracy classes, with standard single piece jaws and with M1, A, B, D type mounts. A set of standard jaws(set of hard outside jaws SCV designation and set of hard inside jaws SCN designation) enable the chuck to be widely applied.

Self-centering universal chuck IUS
Selbstzentrierendes Universaldrehfutter IUS
Self-centring Scroll Chuck IUS
Mandrin universel á centrage automatique IUS
Self-centering universal cartridge IUS

لوازم استاندارد همراه چهار نظام منظم (همرو) دستگاه تراش توز چک :   

یک دست (سه عدد) پارچه رو

یک دست (سه عدد) پارچه وارو

پیج G جهت متصل کردن فلنج (پشتی) به چهار نظام منظم (همرو) دستگاه تراش توز چک

آچار فنردار جهت بازوبسته کردن پارچه ها(فنر جهت ایمنی بیشتر مورد استفاده  قرار می گیرد)