سه نظام اتوماتیک دارای پیچ ازرو توز چک

محصول جدید

سه نظام اتوماتیک دارای پیچ ازرو توز چک

TOS SVITAVY UNIVERSALHOBBYCHUCK-IUX

لوازم استاندارد همراه 

سه نظام اتوماتیک دارای پیچ ازرو توز چک :  

یک دست (چهار عدد) پارچه رو

یک دست (چهار عدد) پارچه وارو

پیچ جهت متصل کردن فلنج (پشتی) به سه نظام اتوماتیک دارای پیچ ازرو توز چک

hese chucks are manual a pinionless and delivered as three and four jaw type. Chucks are intended for outside and inside chucking of workpieces from wood or plastics.

Universal hobby chuck IUX
Universales Hobby-Futter IUX
Universal Hobby-Chuck IUX
Mandrin-hobby universe IUX
Universal IUX cartridge

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات کالاسایز     Øوزن kgکد فنیکد کالا
سه نظام اتوماتیک65 mm0,98IUX 65-3201
 سه نظام اتوماتیک70 mm1,15IUX 70-3205
سه نظام اتوماتیک110 mm2,68IUX 110-3206
سه نظام اتوماتیک125 mm4,12IUX 125-3209

مشخصات فنی سه نظام و چهار نظام اتوماتیک (همرو)دستگاه تراش برند TOS چک

T

S

R

J

H

G

F ±0,2

E H7

A

34

3

15

13,3

32

------

26

30

65

65

33

3

15

13,3

36

3×M6

39

48

72

70

38

3

26

18,3

42

3×M8

62

75

112

110

46

3

30

17,4

42

3×M8

83

70

126

125

سه نظام اتوماتیک دارای پیچ ازرو توز چک

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

سه نظام اتوماتیک دارای پیچ ازرو توز چک

سه نظام اتوماتیک دارای پیچ ازرو توز چک

سه نظام اتوماتیک دارای پیچ ازرو توز چک

TOS SVITAVY UNIVERSALHOBBYCHUCK-IUX

لوازم استاندارد همراه 

سه نظام اتوماتیک دارای پیچ ازرو توز چک :  

یک دست (چهار عدد) پارچه رو

یک دست (چهار عدد) پارچه وارو

پیچ جهت متصل کردن فلنج (پشتی) به سه نظام اتوماتیک دارای پیچ ازرو توز چک

hese chucks are manual a pinionless and delivered as three and four jaw type. Chucks are intended for outside and inside chucking of workpieces from wood or plastics.

Universal hobby chuck IUX
Universales Hobby-Futter IUX
Universal Hobby-Chuck IUX
Mandrin-hobby universe IUX
Universal IUX cartridge