سه نظام پارچه آلنی دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

محصول جدید

سه نظام پارچه آلنی (پارچه دورو) دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

TOS SVITAVY IUH WITH REVERSIBLE JAW SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

Self-centering chuck with IUH reversible chuck - to DIN 6350
Selbstzentrierendes Universaldrehfutter mit Umkehrbacke IUH - nach DIN 6350
Self-centering scroll chuck with reversible jaw IUH - of DIN 6350
Mandrin universell automatique automatique avec le réversible IUH - selon DIN 6350
Self-centering multi-purpose cartridge with IUH IUH according to DIN 6350

لوازم استاندارد همراه سه نظام :

یک دست پارچه (شامل پارچه رو و وارو در یک پارچه)

پیج G جهت متصل کردن فلنج (پشتی) به سه نظام

آچار فنردارجهت بازوبسته کردن پارچه ها(فنر جهت ایمنی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد)

 

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر


مشخصات کالاسایز     Øوزن kgکد فنیکد کالا
سه نظام پارچه آلنی دستگاه تراش200 mm14,32IUH 200-3203120
سه نظام پارچه آلنی دستگاه تراش250 mm21,62IUH 250-3253120

مشخصات فنی سه نظام پارچه آلنی (پارچه دورو) دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

T

U

R

S

P2

P1

O

N

L

K

G

F ±0,2

E H6

76

76

55

4

3×11

4×11

27.5

87.5

127.5

11

3×M10

176

160

200

82

91

76

5

3×13

4×13

29.5

93.5

143.5

12

3×M12

224

200

250

iuh

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

سه نظام پارچه آلنی دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

سه نظام پارچه آلنی دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

سه نظام پارچه آلنی (پارچه دورو) دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

TOS SVITAVY IUH WITH REVERSIBLE JAW SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

Self-centering chuck with IUH reversible chuck - to DIN 6350
Selbstzentrierendes Universaldrehfutter mit Umkehrbacke IUH - nach DIN 6350
Self-centering scroll chuck with reversible jaw IUH - of DIN 6350
Mandrin universell automatique automatique avec le réversible IUH - selon DIN 6350
Self-centering multi-purpose cartridge with IUH IUH according to DIN 6350

لوازم استاندارد همراه سه نظام :

یک دست پارچه (شامل پارچه رو و وارو در یک پارچه)

پیج G جهت متصل کردن فلنج (پشتی) به سه نظام

آچار فنردارجهت بازوبسته کردن پارچه ها(فنر جهت ایمنی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد)