سه نظام فولادی دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

محصول جدید

سه نظام فولادی دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

TOS SVITAVY WITH STEEL BODY SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

These chucks are similar to the standard IUG and IUH models but with steel body. Accuracy class -  SUPERIOR.

Self-centering chuck with steel body IUGO - to DIN 6350
Selgstzentrierendes Universaldrehfutter mit Stahkkörper IUGO - nach DIN 6350
Self-centering Scroll Chuck with steel body IUGO - of DIN 6350
Mandrin universel automatique avec corp en acier IUGO - selon DIN 6350
Self-centering multi-purpose cylinder with built-in round body with IUGO according to DIN 6350

لوازم استاندارد همراه سه نظام:  

یک دست (سه عدد) پارچه رو

یک دست (سه عدد) پارچه وارو

پیج G جهت متصل کردن فلنج (پشتی)به سه نظام

آچارفنردارجهت بازوبسته کردن پارچه ها(فنر جهت ایمنی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد)

 

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات کالاسایز     Øوزن kgکد فنیکد کالا
سه نظام فولادی دستگاه تراش160 mm7,25IUGO 160-3163120
سه نظام فولادی دستگاه تراش200 mm14,75IUGO 200-3203120
سه نظام فولادی دستگاه تراش250 mm23,65IUGO 250-3253120
سه نظام فولادی دستگاه تراش310 mm41,10IUGO 310-3313120

مشخصات سه نظام فولادی دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

R

T

S

P

O

K

J

H

G

F ±0,2

E H6

42

62

4

3×11

22

9

23

66

3×M10

140

125

160

55

76

4

3×11

27.5

11

29

74

3×M10

176

160

200

76

82

5

3×13

29.5

12

33

97.5

3×M12

224

200

250

103

100

5

3×17

35

14

40

123

3×M16

286

260

310

IUGO

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

سه نظام فولادی دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

سه نظام فولادی دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

سه نظام فولادی دستگاه تراش دارای پیچ ازرو توز چک

TOS SVITAVY WITH STEEL BODY SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

These chucks are similar to the standard IUG and IUH models but with steel body. Accuracy class -  SUPERIOR.

Self-centering chuck with steel body IUGO - to DIN 6350
Selgstzentrierendes Universaldrehfutter mit Stahkkörper IUGO - nach DIN 6350
Self-centering Scroll Chuck with steel body IUGO - of DIN 6350
Mandrin universel automatique avec corp en acier IUGO - selon DIN 6350
Self-centering multi-purpose cylinder with built-in round body with IUGO according to DIN 6350

لوازم استاندارد همراه سه نظام:  

یک دست (سه عدد) پارچه رو

یک دست (سه عدد) پارچه وارو

پیج G جهت متصل کردن فلنج (پشتی)به سه نظام

آچارفنردارجهت بازوبسته کردن پارچه ها(فنر جهت ایمنی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد)