سه نظام دستگاه تراش توز چک

محصول جدید

سه نظام دستگاه تراش توز چک

TOS SVITAY SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

چاک از نوع فوق در سه، چهار یا شش نسخه در دو کلاس دقت، با فک های تک تک قطعه و با انواع M1، A، B، D در دسترس است. مجموعه ای از فک های استاندارد (مجموعه ای از نامگذاری SCV فک های خارجی و مجموعه ای از نامگذاری SCN در فک های سخت) اجازه می دهد تا چاک به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد.

Chuck of the above kind are available in three, four or six versions, in two accuracy classes, with standard single piece jaws and with M1, A, B, D type mounts. A set of standard jaws(set of hard outside jaws SCV designation and set of hard inside jaws SCN designation) enable the chuck to be widely applied.

Self-centering universal chuck IUS
Selbstzentrierendes Universaldrehfutter IUS
Self-centring Scroll Chuck IUS
Mandrin universel á centrage automatique IUS
Self-centering universal cartridge IUS

لوازم استاندارد همراه سه نظام:   

یک دست (سه عدد) پارچه رو

یک دست (سه عدد) پارچه وارو

پیج G جهت متصل کردن فلنج (پشتی)به سه نظام

آچارفنردارجهت بازوبسته کردن پارچه ها(فنر جهت ایمنی بیشتر مورد استفاده  قرار می گیرد)

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات کالاسایز     Øوزن kgکد فنیکد کالا
سه نظام دستگاه تراش80 mm1,20IUS 80-383210
سه نظام دستگاه تراش100 mm2,25IUS 100-3103210
سه نظام دستگاه تراش125 mm3,90IUS 125-3123210
سه نظام دستگاه تراش160 mm6,70IUS 160-3163210
سه نظام دستگاه تراش200 mm13,80IUS 200-3203210
سه نظام دستگاه تراش250 mm21,80IUS 250-3253210
سه نظام دستگاه تراش315 mm41,60IUS 315-3313210
سه نظام دستگاه تراش400 mm75,00IUS 400-3403210
سه نظام دستگاه تراش500 mm135.6IUG 500-3503120

مشخصات سه نظام دستگاه تراش توز چک

RTSOKJHGF ±0,2E H6Ø
1745316.561335,53×M5706380
235231881741,53×M69080100
285842281951,53×M8110100125
4862422923663×M8143130160
5276527.5112974180162200
M10
7882529.5123397.5226210250
M10
1081006351440123290265315
M12
1441107391750152,5375350400
M12
ius

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

سه نظام دستگاه تراش توز چک

سه نظام دستگاه تراش توز چک

سه نظام دستگاه تراش توز چک

TOS SVITAY SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

چاک از نوع فوق در سه، چهار یا شش نسخه در دو کلاس دقت، با فک های تک تک قطعه و با انواع M1، A، B، D در دسترس است. مجموعه ای از فک های استاندارد (مجموعه ای از نامگذاری SCV فک های خارجی و مجموعه ای از نامگذاری SCN در فک های سخت) اجازه می دهد تا چاک به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد.

Chuck of the above kind are available in three, four or six versions, in two accuracy classes, with standard single piece jaws and with M1, A, B, D type mounts. A set of standard jaws(set of hard outside jaws SCV designation and set of hard inside jaws SCN designation) enable the chuck to be widely applied.

Self-centering universal chuck IUS
Selbstzentrierendes Universaldrehfutter IUS
Self-centring Scroll Chuck IUS
Mandrin universel á centrage automatique IUS
Self-centering universal cartridge IUS

لوازم استاندارد همراه سه نظام:   

یک دست (سه عدد) پارچه رو

یک دست (سه عدد) پارچه وارو

پیج G جهت متصل کردن فلنج (پشتی)به سه نظام

آچارفنردارجهت بازوبسته کردن پارچه ها(فنر جهت ایمنی بیشتر مورد استفاده  قرار می گیرد)