پشتی آتوگریپ

محصول جدید

پشتی آئوتوگریپ

FL - CHUCK ADAPTERS

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

پشتی آئوتوگریپ

ModelACDD1D2EE1LURemarkWeight (kgs)
FL3-04A241108570.663.51382.6828M10M103H-204, 2H-2041.12
FL3-04A251408570.682.563104.85.532M10M103H-204, 2H-2042.28
FL1-05A24-11082.663.51396-15M10M63H-205, 2H-205, 3L-05, 2L-05, 3J-05、2J-050.65
FL3-05A2513511082.682.563104.8630M10M103H-205, 2H-205, 3L-05, 2L-051.99
FL1-06A25-140104.882.563116-15M10M62H-206, 4H-06, 3H-206, 3P-06, 2P-06, 3M-06, 2M-06, 3E-06, 3D-06, 2D-06, 3N-06, 3J-06, 2J-060.96
*18*3L-206, *2L-206
FL3-06A26165140104.8106.375133.4635M10M122H-206, 4H-06, 3H-206, 3L-206, 2L-206, 3P-06, 2P-06, 3M-06, 2M-06, 3E-06, 3D-06, 2D-06, 3N-06, 3J-06, 2J-063.12
FL2-08A25-170133.482.563104.8-23M12M103H-208, 2H-208, 4H-08, 3L-208, 2L-208, 3P-08, 2P-08, 3M-08, 2M-08, 4T-08, 3E-08, 3D-08, 2D-08, 3N-08, 3J-08, 2J-08, 3R-08, 3Q-08, 3W-082.7
FL1-08A26-170133.4106.375150-17M12M62H-208, 4H-08, 3H-208, 3P-08, 2P-08, 3M-08, 2M-08, 4T-08, 3E-08, 3D-08, 2D-08, 3N-08, 3J-08, 2J-08, 3R-08, 3Q-08, 3W-081.55
*23*3L-208, *2L-208
FL2-10A26-220171.4106.375133.4-25M16M122H-10, 4H-10, 3P-10, 2P-10, 3M-10, 2M-10, 3H-12, 2H-12, 4H-12, 3L-212, 2L-12, 3P-12, 2P-12, 3M-12, 2M-12, 4T-10, 4T-12, 3E-10, 3D-10, 2D-10, 3N-10, 3J-10, 2J-10, 3R-10,
3Q-10, 3W-10, 3W-12
5.02
FL1-10A28-220171.4139.719190-18M16M82H-10, 4H-10, 3H-210, 3L-210, 2L-210, 3P-10, 2P-10, 3M-10, 2M-10, 3H-12, 2H-12, 4H-12, 3L-212, 2L-12, 3P-12, 2P-12, 3M-12, 2M-12, 4T-10, 4T-12, 3E-10, 3D-10, 2D-10, 3N-10, 3J-10, 2J-10, 3R-10, 3W-12
3Q-10, 3Q-12, 3W-10
2.73
FL2-15A28-300235139.719171.4-33M20M163H-15, 3H-212, 2H-15, 4H-15, 3L-15, 2L-15, 3P-215, 2P-15, 3M-15, 2M-15, 4T-15, 3H-18, 4H-18, 3P-21812.52
FL1-15A211-300235196.869260-22M20M103H-15, 3H-212, 2H-15, 4H-15, 3L-15, 2L-15, 3P-215, 2P-15, 3M-15, 2M-15, 4T-15, 3H-18, 4H-18, 3P-2186.03
FL2-21A28-380330.2139.719171.4-33M24M163H-215, 3P-221, 3P-22422.05
FL2-21A211-380330.2196.869235-40M24M203H-21516.28
*27*3P-221,*3P-224
FL1-21A215-380330.2285.775330.2-27M24M123H-215, 3H-18B, 3H-221, 3P-221, 3P-2248.6
FL2-40A215-520463.6285.775330.2-40M24M243H-22443.26
FL1-40A220-520463.6412.775463.6-27M24M123H-224, 3H-23213.55

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

پشتی آتوگریپ

پشتی آتوگریپ

پشتی آئوتوگریپ

FL - CHUCK ADAPTERS