میز سینوسی - میز انیورسال گروز هند

محصول جدید

 میز سینوسی - میز انیورسال گروز هند

Groz Universal Tilting Tables

Manufactured from heavy duty close grained cast iron, with a precisionground bearing surface, flatness within 20 microns,

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

ردیفمشخصات کالاارتفاع کلسایزمیزوزنکد کالا
1میز سینوسی11.5سانت25× 125× 1005.6UTT
mmKg
2میز سینوسی15سانت30× 210× 15014UTT
mmKg
3میز سینوسی14سانت30× 250×20026 KgUTT
mm

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

میز سینوسی - میز انیورسال گروز هند

میز سینوسی - میز انیورسال گروز هند

 میز سینوسی - میز انیورسال گروز هند

Groz Universal Tilting Tables

Manufactured from heavy duty close grained cast iron, with a precisionground bearing surface, flatness within 20 microns,