رفرنس یاب و مرکز یاب و حرکت یاب مکانیکى گروز هند

محصول جدید

اطلاعات بیشتر

پراب سوزنى فشنگى دنباله رفرنس
پراب سوزنى فشنگى دنباله رفرنس
پراب دیسکى
پراب دیسکى
پراب گلوله اى
پراب گلوله اى
پراب رفرنس خمیده
پراب رفرنس خمیده
پراب سوزنى براى مرکز یابى
قطعه کار استفاده مى شود.

مرکزیاب رفرنس با چهار قطعه یدکى قابل جایگزینى اش یک ابزار کاربردى است که در بسیارى جاها استفاده دارد. قطعات یدکى مى توانند بدون اینکه مهره کولت در آورده شود، جاگذارى شوند توسط یک گلوله متحرك اتصال یافته است که اجازه مى دهد تنظیم در هر زاویه اى انجام گیرد و با کمک پراب نوك سوزن، موقعیت یابى به دقت انجام میگیرد.

قابلیت انعطاف گلوله هاى قرار گرفته در سر ، امکان مى دهد
سر به درستى هم مرکز شود و این باعث مى شود بین اسپیندل
ماشین و قطعه کار هم ترازى بسیار خوبى ایجاد شود.

پراب ساچمه اى، در کار مکان یابى مفید مى باشد و از طریق
تماس دادن گلوله با قطعه کار و شاخص گذارى آن در موقعیت
دلخواه نسبت به اسپیندل کار مى کند پراب با تماس دیسکى
خصوصا در مورد مکان یابى در فضاى محدود مفید است مانند و حفره هاى عمیق قطر دیسک ۰.۱ اینچ است . پراب
رفرنس خمیده براى بررسى هم مرکز بودن یا انحراف و
صاف بودن و هم تراز بودن درسطوح صاف کاربرد دارد.

اطلاعات سفارش و کد فنی رفرنس یاب و مرکز یاب و حرکت یاب مکانیکی

توضیحاتشماره سفارشکد فنی
مرکزیاب با 4 قطعه یدك کامل03520WCF/WZ- 6

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

رفرنس یاب و مرکز یاب و حرکت یاب مکانیکى گروز هند

رفرنس یاب و مرکز یاب و حرکت یاب مکانیکى گروز هند