حدیده میلیمتری فرا یوگوسلاوی اصل

محصول جدید

حدیده میلیمتری فرا یوگوسلاوی اصل

ضمانت اصل بودن

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات کالاردیف
DIN 223 M2.0 6g HSS۱
DIN 223 M2.5 6g HSS۲
DIN 223 M2.6 6g HSS۳
DIN 223 M3.0 6g HSS۴
DIN 223 M3.5 6g HSS۵
DIN 223 M4.0 6g HSS۶
DIN 223 M5.0 6g HSS۷
DIN 223 M6.0 6g HSS۸
DIN 223 M7.0 6g HSS۹
DIN 223 M8.0 6g HSS۱۰
DIN 223 M9.0 6g HSS۱۱
DIN 223 M10.0 6g HSS۱۲
DIN 223 M11.0 6g HSS۱۳
DIN 223 M12.0 6g HSS۱۴
DIN 223 M14.0 6g HSS۱۵
DIN 223 M16.0 6g HSS۱۶
DIN 223 M18.0 6g HSS۱۷
DIN 223 M20.0 6g HSS۱۸
DIN 223 M22.0 6g HSS۱۹
DIN 223 M24.0 6g HSS۲۰
DIN 223 M27.0 6g HSS۲۱
DIN 223 M30.0 6g HSS۲۲
DIN 223 M33.0 6g HSS۲۳
DIN 223 M36.0 6g HSS۲۴
DIN 223 M39.0 6g HSS۲۵

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

حدیده میلیمتری فرا یوگوسلاوی اصل

حدیده میلیمتری فرا یوگوسلاوی اصل

حدیده میلیمتری فرا یوگوسلاوی اصل

ضمانت اصل بودن