دسته قلاویز و دسته برقو - قابل تنظیم گروز هند

محصول جدید

دسته قلاویز و دسته برقو - قابل تنظیم

ADJUSTABLE TAP & REAMER WRENCHES–BAR TYPE

کد کالاسایزطول کلمشخصات کالا
ATWR/D-1M2-M1018 سانتدسته قلاویز چدنی
ATWR/D-2M2-M1628 سانتدسته قلاویز چدنی
ATWR/D-3M5-M2038 سانتدسته قلاویز چدنی
ARWR/SG/00M1-M612 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/0M1-M1220 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/6M4-M2037 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/7M6-M3049 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/8M9-M4874 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/3-SPLM4-M1431 سانتدسته قلاویز فولادی
ARWR/44-SPLM10-M2740 سانتدسته قلاویز فولادی

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

طراحى دسته صاف این دسته قلاویز ها اهرم و گیرایى بهترى را خصوصا در زمان کار کردن با قلاویزهاى قطر بزرگ فراهم مى کند.

دسته-قلاویز-و-دسته-برقو

این دسته قلاویزها در سه نوع تولید مى شوند :

نوع Aطبق استانداردDIN 1814 <No. 092Dِ
نوع Bحرفه اىNo. 092R
نوع CصنعتىNo. 092

نودسته قلاویز و دسته برقو ع A : طبق استاندارد DIN 1814 <No. 092D 

با بدنه ریخته گرى شده از روى و فک هاى فولادى سخت شده این ابزار به صورت استثنایى داراى ساختارى قوى هستند. دسته های روکش شده از صفحات کروم با دو سر عاج خورده دستگیره اى راحت و غیر لغزنده را فراهم می آورد. اندازه هاى بزرگ داراى یک سوراخ دریل شده بر روى یک سرشان هستندکه بستن آن را با میله آچار راحت تر مى کند.

دسته قلاویز و دسته برقو نوع  B : حرفه اى

دسته قلاویزها با کیفیت حرفه اى با یک بدنه تمام فولادى ، دستگیره اى مناسب به همراه حساسیت مورد نیاز براى قلاویز کردن سوراخ های بسته را فراهم مى کند. فک ها سخت شده اند و حرارت دیده اند تا نسبت به سایش مقاومت بیشترى نشان دهند. بدنه دسته قلاویز با پودر مشکى روکش داده شده و داراى دسته روکش کرومى جذابى است.

دسته قلاویز و دسته برقو نوع C : صنعتى

مخصوص کارهاى فوق سنگین. دسته قلاویزهاى کیفیت صنعتى. نشکن و مقاوم. شماره ۵ و ۶ و ۰۹ و ۰۰ داراى بدنه فولاد ریخته گرى هستند شماره اى ۷ و ۸ داراى چدن خاکسترى ریخته گرى هستد.

دسته قلاویز
Adjustable Tap & Reamer Wrenches
ردیفمشخصات کالاطول کلسایزکد کالاقیـمت
1دسته قلاویز چدنی18 سانتM2-M10ATWR/D-1460,000
2دسته قلاویز چدنی28 سانتM2-M16ATWR/D-2740,000
3دسته قلاویز چدنی38 سانتM5-M20ATWR/D-31.400,000
4دسته قلاویز چدن گرافیتی12 سانتM1-M6ARWR/SG/00570,000
5دسته قلاویز چدن گرافیتی20 سانتM1-M12ARWR/SG/0590,000
6دسته قلاویز چدن گرافیتی37 سانتM4-M20ARWR/SG/61,530,000
7دسته قلاویز چدن گرافیتی49 سانتM6-M30ARWR/SG/72,700,000
8دسته قلاویز چدن گرافیتی74 سانتM9-M48ARWR/SG/85,140,000
9دسته قلاویز فولادی31 سانتM4-M14ARWR/3-SPL1,140,000
10دسته قلاویز فولادی40 سانتM10-M27ARWR/44-SPL1,720,000
11دسته قلاویزT جغجغه ای9سانتM1.6- M6TW/R/2,450,000
161
12دسته قلاویزT جغجغه ای11 سانتM6- M12TW/R/2,890,000
162
13دسته قلاویزT جغجغه ای33 سانتM1.6- M6TW/R/3,780,000
161L
14دسته قلاویزT جغجغه ای33 سانتM6- M12TW/R/4,160,000
162L
دسته حدیدهDie Stock Holders       
ردیفمشخصات کالاسایز(قطرداخل)طول کلکد کالاقیـمت
1دسته حدیده20 mm20سانت7-20 DS/D/390,000
2دسته حدیده25 mm22سانت25-9 DS/D/460,000
3دسته حدیده30 mm28سانت30-11 DS/D/640,000
4         دسته حدیده38 mm32سانت38-14 DS/D/770,000
جعبه حدیده و قلاویز         Tap &Die set
ردیفمشخصات کالاسایزکد کالاقیـمت
1جعبه حدیده و قلاویزM6-M20TDE/ST-113,510,000

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

دسته قلاویز و دسته برقو - قابل تنظیم گروز هند

دسته قلاویز و دسته برقو - قابل تنظیم گروز هند

دسته قلاویز و دسته برقو - قابل تنظیم

ADJUSTABLE TAP & REAMER WRENCHES–BAR TYPE

کد کالاسایزطول کلمشخصات کالا
ATWR/D-1M2-M1018 سانتدسته قلاویز چدنی
ATWR/D-2M2-M1628 سانتدسته قلاویز چدنی
ATWR/D-3M5-M2038 سانتدسته قلاویز چدنی
ARWR/SG/00M1-M612 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/0M1-M1220 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/6M4-M2037 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/7M6-M3049 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/8M9-M4874 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/3-SPLM4-M1431 سانتدسته قلاویز فولادی
ARWR/44-SPLM10-M2740 سانتدسته قلاویز فولادی

دانلود

ADJUSTABLE TAP

دسته قلاویز و دسته برقو- قابل تنظیم

دانلود (1.27M)