نمایش بزرگتر

برقو ماشینی فرم DIN 208 A فرا یوگوسلاوی اصل

محصول جدید

برقو ماشینی فرم A فرا یوگوسلاوی اصل

با ضمانت اصلی بودن

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات کالاردیف
DIN 208 A 4.0 HSS1
DIN 208 A 5.0 HSS2
DIN 208 A 6.0 HSS3
DIN 208 A 7.0 HSS4
DIN 208 A 8.0 HSS5
DIN 208 A 9.0 HSS6
DIN 208 A 10.0 HSS7
DIN 208 A 11.0 HSS8
DIN 208 A 12.0 HSS9
DIN 208 A 13.0 HSS10
DIN 208 A 14.0 HSS11
DIN 208 A 15.0 HSS12
DIN 208 A 16.0 HSS13
DIN 208 A 17.0 HSS14
DIN 208 A 18.0 HSS15
DIN 208 A 19.0 HSS16
DIN 208 A 20.0 HSS17
DIN 208 A 22.0 HSS18
DIN 208 A 24.0 HSS19
DIN 208 A 25.0 HSS20
DIN 208 A 26.0 HSS21
DIN 208 A 28.0 HSS22
DIN 208 A 30.0 HSS23
DIN 208 A 32.0 HSS24
DIN 208 A 35.0 HSS25
DIN 208 A 36.0 HSS26
DIN 208 A 38.0 HSS27
DIN 208 A 40.0 HSS28
DIN 208 A 42.0 HSS29
DIN 208 A 45.0 HSS30
DIN 208 A 50.0 HSS31
DIN 208 A 8.0 HSS H832

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

برقو ماشینی فرم DIN 208 A فرا یوگوسلاوی اصل

برقو ماشینی فرم DIN 208 A فرا یوگوسلاوی اصل

برقو ماشینی فرم A فرا یوگوسلاوی اصل

با ضمانت اصلی بودن