برقو دستی فرم DIN 206 A فرا یوگوسلاوی اصل

محصول جدید

برقو دستی فرم DIN 206 A فرا یوگوسلاوی اصل

با ضمانت اصل بودن

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات کالاردیف
DIN 206 A 1.5 HSS1
DIN 206 A 2.0 HSS2
DIN 206 A 2.5 HSS3
DIN 206 A 3.0 HSS4
DIN 206 A 3.5 HSS5
DIN 206 A 4.0 HSS6
DIN 206 A 4.5 HSS7
DIN 206 A 5.0 HSS8
DIN 206 A 5.5 HSS9
DIN 206 A 6.0 HSS10
DIN 206 A 6.5 HSS11
DIN 206 A 6.6 HSS12
DIN 206 A 7.0 HSS13
DIN 206 A 7.1 HSS14
DIN 206 A 7.5 HSS15
DIN 206 A 7.9 HSS16
DIN 206 A 8.0 HSS17
DIN 206 A 8.1 HSS18
DIN 206 A 8.2 HSS19
DIN 206 A 8.3 HSS20
DIN 206 A 8.4 HSS21
DIN 206 A 8.5 HSS22
DIN 206 A 8.6 HSS23
DIN 206 A 8.7 HSS24
DIN 206 A 8.8 HSS25
DIN 206 A 8.9 HSS26
DIN 206 A 9.0 HSS27
DIN 206 A 9.1 HSS28
DIN 206 A 9.2 HSS29
DIN 206 A 9.3 HSS30
DIN 206 A 9.4 HSS31
DIN 206 A 9.5 HSS32
DIN 206 A 9.6 HSS33
DIN 206 A 9.8 HSS34
DIN 206 A 9.9 HSS35
DIN 206 A 10.0 HSS36
DIN 206 A 10.1 HSS37
DIN 206 A 10.2 HSS38
DIN 206 A 10.5 HSS39
DIN 206 A 11.0 HSS40
DIN 206 A 11.5 HSS41
DIN 206 A 12.0 HSS42
DIN 206 A 12.5 HSS43
DIN 206 A 12.7 HSS44
DIN 206 A 13.0 HSS45
DIN 206 A 14.0 HSS46
DIN 206 A 15.0 HSS47
DIN 206 A 16.0 HSS48
DIN 206 A 18.0 HSS49
DIN 206 A 20.0 HSS50
DIN 206 A 7.0 - 7.9 HSS SET51
DIN 206 A 8.0 - 8.9 HSS SET52
DIN 206 A 9.0 - 9.9 HSS SET53

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

برقو دستی فرم DIN 206 A فرا یوگوسلاوی اصل

برقو دستی فرم DIN 206 A فرا یوگوسلاوی اصل

برقو دستی فرم DIN 206 A فرا یوگوسلاوی اصل

با ضمانت اصل بودن