دسته پلیسه گیر CP-GRAT

محصول جدید

دسته پلیسه گیر CP-GRAT

بدنه دسته از جنس دی اتوکسی اتان می باشدو نگهدارنده تیغ فلزی می باشد.

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

توضیحاتکد فنی                     مدلمشخصات کالاردیف
تیغ ها قابل تعویض می باشند و می تواننددر قسمت انتهای دسته ذخیره شوند.53013Dدسته پلیسه گیر   پلاستیکی1
بدنه دسته از پلاستیک     ABS می باشدو نگهدارنده از جنس پلی استال می باشد.    
تیغ ها قابل تعویض می باشند.31024DT-2دسته پلیسه گیر فلزی2
دارای دسته شش گوشه فلزی و تیغ     C-10می باشد.    
تیغ ها قابل تعویض می باشند.58024ET-2دسته پلیسه گیر فلزی3
بدنه فلزی بوده و   تمامی تیغ های مدل C     را نگه می دارد.    
تیغ ها قابل تعویض می باشندومی تواننددر قسمت انتهای دسته ذخیره شوند.54014D-SDدسته پلیسه گیر سری کلاسیک 4
بدنه دسته از جنس پلی استال می باشدو نگهدارنده تیغ فلزی می باشد.    
تیغ ها قابل تعویض می باشندومی تواننددر قسمت انتهای دسته ذخیره شوند.58074D-SD-MKدسته پلیسه گیر سری کلاسیک چند تکه5
بدنه دسته از جنس دی اتوکسی اتان می باشدو نگهدارنده تیغ فلزی می باشد.    

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

دسته پلیسه گیر CP-GRAT

دسته پلیسه گیر CP-GRAT

دسته پلیسه گیر CP-GRAT

بدنه دسته از جنس دی اتوکسی اتان می باشدو نگهدارنده تیغ فلزی می باشد.